Utviklingsfondet

Utviklingsfondet arrangerer jevnlig møter med tema fra våre programland. Her er diasporaen en viktig samarbeidspartner.

Diaspora i Norge

Diaspora har nyttig kunnskap, engasjement og erfaring for norsk utviklingsarbeid. Vi tror at både etablerte bistandsorganisasjoner og diaspora-organisasjoner har mye å lære i møtet med hverandre, og at norsk utviklingsdebatt trenger bidrag fra diasporaen.

 Vi ønsker tett kontakt med diaspora-grupper i Norge, med hovedfokus på tre områder:

  • Kapasitetsbygging: Vi arrangerer kurs og seminarer om relevante utviklingsspørsmål, og våre tematiske satsinger ( feks landbruk, matsikkerhet, klimatilpasning). Vi hjelper også diasporaen å bygge sterke organisasjoner.
  • Nettverksbygging: tilrettelegging for dialog og erfaringsdeling mellom diaspora, og mellom diaspora og andre aktører på bistandsfeltet, blant annet gjennom åpne seminarer og mindre møter.
  • Prosjektsamarbeid: samarbeid med diaspora-organisasjoner i planlegging, finansiering, implementering og oppfølging av bistandsprosjekter innen matsikkerhet, landbruksutvikling, organisasjonsutvikling m.m. Blant annet driver vi prosjekter sammen med diasporaorganisasjoner i Somaliland.

Målgrupper

Vi har fokus på diaspora med tilknytning til Somaliland, Etiopia, Sri Lanka & Nepal, men er åpne for alle med tilknytning til våre programland.

Vi prioriterer oppfølging av organisasjoner som ønsker å jobbe med prosjekter innen våre tematiske spesialområder.

Vil du ha mer informasjon? Ta kontakt med Alice Ennals, ansvarlig for Utviklingsfondets arbeid med diaspora: alice@utviklingsfondet.no / 23109574

Les mer:

Sak i Bistandsaktuelt om hvordan somalisk diaspora i Norge hjelper opprinnelseslandet.