Utviklingsfondet

Publikasjoner

Her finner du alle Utviklingsfondets rapporter og publikasjoner de senere årene. Er det noe du ikke finner kan du ta kontakt med oss på post@utviklingsfondet.no 

 


U-nytt:

U-nytt nr 3, 2009

Fremdeles matkrise? Krisen er borte i mediene, men i India er det på langt nær nok mat til alle.

Somaliland: Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet tar utfordringen.

Last ned >
U-nytt:

U-nytt nr 2, 2009

Sri Lanka: Hvordan kan bistand bidra til å styrke de fredelige stemmene i en konflikt?
Nicaragua: Hva har skjedd i løpet av sandinistenes to år ved makten?

Last ned >

Brosjyre:

Biologisk mangfold (2009)

Biologisk mangfold er grunnlaget for matsikkerhet i framtiden. Genetisk variasjon i matplanter er selve grunnlaget for jordbruket, som gir hele verden mat. Bevaring av mangfoldet er derfor viktig.

Last ned >

Rapport:

More Than Rain: Ethiopia Case Study

This document is based on studies made of local climate change in the Tigray region of Ethiopia and shows how the climate affects local communities and how they are adapting to climate stress.

Last ned >