Utviklingsfondet

Publikasjoner

Her finner du alle Utviklingsfondets rapporter og publikasjoner de senere årene. Er det noe du ikke finner kan du ta kontakt med oss på post@utviklingsfondet.no 

 


Brosjyre:

Biologisk mangfold (2009)

Biologisk mangfold er grunnlaget for matsikkerhet i framtiden. Genetisk variasjon i matplanter er selve grunnlaget for jordbruket, som gir hele verden mat. Bevaring av mangfoldet er derfor viktig.

Last ned >

Rapport:

More Than Rain: Ethiopia Case Study

This document is based on studies made of local climate change in the Tigray region of Ethiopia and shows how the climate affects local communities and how they are adapting to climate stress.

Last ned >