Utviklingsfondet

Publikasjoner

Her finner du alle Utviklingsfondets rapporter og publikasjoner de senere årene. Er det noe du ikke finner kan du ta kontakt med oss på post@utviklingsfondet.no 

 


Brosjyre:

Faktaark: Sult og matsikkerhet

Antallet mennesker i verden som sulter er så høyt at man lett skulle tro det ikke er mulig å produsere nok mat til alle. I virkeligheten dyrkes det nok mat til å fø alle på jorda. Hvorfor er det slik? Dette faktaarket gir noen svar.  

Last ned >
Rapport:

En levedyktig matframtid

Dette er en forkortet og oppdatert norsk utgave av rapporten A Viable Food Future som Utviklingsfondet ga ut på engelsk, fransk og spansk høsten 2010.

Last ned >

Rapport:

A Viable Food Future part 1, updated

What kind of food production can:
Drastically reduce poverty. Reduce climate change and cool the planet. Restore biodiversity, soil fertility and water resources. Improve livelihoods and provide employment for billions of people. Produce enough, good, and nutrious food for 9 billion people or more?

Last ned >
Rapport:

A Viable Food Future part 2

What kind of food production can:
Drastically reduce poverty. Reduce climate change and cool the planet. Restore biodiversity, soil fertility and water resources. Improve livelihoods and provide employment for billions of people. Produce enough, good, and nutrious food for 9 billion people or more?

Last ned >
Rapport:

Naturmangfold 2020

En rapport om hvordan Norge kan følge opp Konvensjonen om biologisk mangfold og den internasjonale planen om å redde verdens biologiske mangfold innen 2020.

Last ned >