Utviklingsfondet

Publikasjoner

Her finner du alle Utviklingsfondets rapporter og publikasjoner de senere årene. Er det noe du ikke finner kan du ta kontakt med oss på post@utviklingsfondet.no 

 


Årsmelding:

Årsmelding 2017

Her kan du lese om Utviklingsfondets høydepunkter for 2017, årets suksess og årets lærepenge, og mye mer! 

Last ned >
Rapport:

Nutritional evaluation Malawi

Evaluation of impact of the Development Fund of Norway and Total Land Care’s interventions on nutritional intake in their respective implementation areas in Malawi

Last ned >

Brosjyre:

Fra overlevelse til inntekt

I denne strategien viser Utviklingsfondet hvordan en strategi for norsk landbruksbistand til Malawi kan innrettes. Den er utarbeidet i samarbeid med malawiske bønder, ungdommer, sivilt samfunn, forskningsinstitusjoner, FN-organisasjoner, bondeorganisasjoner og privat sektor.

Last ned >

Rapport:

Næringsutvikling som medisin

Regjeringen Solberg har lansert sin plan for næringsrettet bistand. Norge skal bidra til fattigdomsreduksjon gjennom å legge til rette for private investeringer. Men er det de fattiges interesser som kommer først i denne satsingen? I dette diskusjonsnotatet diskuterer forskjellige skribenter næringslivssatsingen fra ulike ståsted.

Last ned >