Utviklingsfondet

Publikasjoner

Her finner du alle Utviklingsfondets rapporter og publikasjoner de senere årene. Er det noe du ikke finner kan du ta kontakt med oss på post@utviklingsfondet.no 

 


Brosjyre:

Fra overlevelse til inntekt

I denne strategien viser Utviklingsfondet hvordan en strategi for norsk landbruksbistand til Malawi kan innrettes. Den er utarbeidet i samarbeid med malawiske bønder, ungdommer, sivilt samfunn, forskningsinstitusjoner, FN-organisasjoner, bondeorganisasjoner og privat sektor.

Last ned >


Rapport:

Næringsutvikling som medisin

Regjeringen Solberg har lansert sin plan for næringsrettet bistand. Norge skal bidra til fattigdomsreduksjon gjennom å legge til rette for private investeringer. Men er det de fattiges interesser som kommer først i denne satsingen? I dette diskusjonsnotatet diskuterer forskjellige skribenter næringslivssatsingen fra ulike ståsted.

Last ned >
Årsmelding:

Årsmelding 2016

Les om årets suksess og lærepenge, tørkekatastrofen i Øst-Afrika, Operasjon Dagsverk mm.

Last ned >
Rapport:

CAV Guatemala (español)

Comunidades Adaptadas al Clima (CAV) es el modelo del Fondo de Desarrollo de Noruega para trabajar en la adaptación al cambio climático a nivel local.

Last ned >