Utviklingsfondet

Styret og årsmøtet

Utviklingsfondets styre velges på Utviklingsfondets årsmøte, i henhold til organisasjonens vedtekter. Styret rapporterer til årsmøtet og er Utviklingsfondets bestemmende, rådgivende og samordnende organ. Styret avholder vanligvis åtte styremøter i året.

Styrets sammensetning 2017-2018:


Styreleder
Arne Bardalen, arne.bardalen@nibio.no, 480 67 328

Styremedlemmer

Astrid Solberg, nestleder
Steffen Kallbekken
Tor Brostigen
Line Khateeb
Siv Helén Strømland (ansatterepresentant)
Anna Karlsson (Spire, Utviklingsfondets ungdom)

Varamedlemmer

Maria Moe
Christian Bull
Siri O. Kvalø (ansatterepresentants vara)

Årsmøtet

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av juni. Alle medlemmer som har betalt minimumsbeløpet foregående år har stemmerett. Reglene rundt årsmøtet er beskrevet mer i detalj i Utviklingsfondets vedtekter. Valgkomiteen frem mot årsmøtet i 2017 er Hildegunn Gjengedal (leder), Vegard Bye og Nikolai Hegertun.

Utviklingsfondets årsmeldinger kan lastes ned her.