Utviklingsfondet

Historie

Noen høydepunkter i Utviklingsfondets historie

 

1978: Utviklingsfondet blir formelt stiftet 6. mars. Initiativtakere var medlemmer i Framtiden i våre hender.

1980: Støtter prosjekter i Indonesia, India, Pakistan og Portugal.

1982: Starter engasjement i Nepal og i Etiopia.

1984: Starter engasjement på Sri Lanka.

1985: TV-aksjonen ”Ungdomskampanjen” på NRK gjør at Utviklingsfondet firedobler omsetninga.

1989: Alle Utviklingsfondets samarbeidsorganisasjoner i Asia knyttes sammen i et eget nettverk for bedre utnyttelse av ressurser og kunnskap.

1990: Utviklingsfondet og Naturvernforbundet tar sammen det praktiske ansvaret for det nyoppstartede Regnsgogsfondet.

1990: Starter som første norske organisasjon systematisk arbeid med frømangfold og bringer dette opp på politisk nivå, via samarbeid med filippinske SEARICE.

1991: Sammen med andre norske bistandsorganisasjoner organiserer Utviklingsfondet en av de første flylastene med nødhjelp til et fritt Eritrea.

1992: Gjennomfører Operasjon Dagsverk for første gang, sammen med Norsk Folkehjelp, SAIH og Regnskogfondet.

1994: Inngår første rammeavtale med Norad. Utviklingsfondet har nå mer enn 30 prosjekter.

1994: Danner eget globalt nettverk med partnere og samler alle samarbeidspartnere på seminar i Oslo for å utveksle erfaringer, kunnskap og samarbeid på tvers av land, regioner og verdensdeler.

1995: Inviterer samarbeidspartnerne til å evaluere Utviklingsfondet - et klart brudd med den etablerte oppfatningen av forholdet mellom giver og mottaker. Utviklingsfondets samarbeidsmodell med partnerne er basert på respekt, reelt samarbeid og tillit.

1996: Deltar aktivt i arbeidet med World Food Summit som ble arrangert av FN, og representerer norske frivillige organisasjoner i den norske delegasjonen.

1996: Utviklingsfondet oppretter egne internettsider, og er med det en av de første frivillige organisasjonene i Norge som aktivt tar i bruk internett som kommunikasjonskanal.

1997: Tar initiativ til oppstarten av Tørrlandskoordineringsgruppen som jobber med forskning og kapasitetsbygging rundt tema som handler om tørrlandsområdene i Afrika.

2000: Utviklingsfondet øker innsatsen på biologisk mangfold og starter arbeidet for fullt med tre regionale nettverk i Afrika, Asia og Mellom-Amerika.

2001: Deltar på det første World Social Forum i Brasil og leder arbeidet med den første Globaliseringskonferansen i Norge.

2002: Er blitt en anerkjent aktør i globaliseringsdebatten og sitter i den norske delegasjonen til “Verdens mattoppmøte – fem år etter.”

2003: Gjennomfører Operasjon Dagsverk til inntekt for krigsrammet ungdom på Sri Lanka. Spire, Utviklingsfondets ungdom opprettes som følge av dette.

2003: Malawi blir nytt programland.

2004: Er med på å grunnlegge nettverket Handelskampanjen som jobber for et internasjonalt handelsregelverk som støtter og beskytter verdens fattige land og folk.

2005: Tsunamien som rammet blant annet Sri Lanka i romjula 2004 blir hovedsatsing dette året med lansering av Kystaksjonen for tsunamiofre.

2005: Er den norske frivillige organisasjonen som har flest medieoppslag om WTO og internasjonal handelspolitikk.

2006: Arbeidet med biologisk mangfold løftes på politisk nivå for å sikre bønders rettigheter til bruk, bevaring og utvikling av såfrø.

2007: Etablerer landkontor i Etiopia for å starte storsatsing på husdyrnomader i lavlandet.

2007: Arrangerer Operasjon Dagsverk for ungdom i Mellom-Amerika.

2007: Etablerer Miljøbevegelser i Sør (EMIS) i samarbeid med Regnskogfondet og WWF-Norge. Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet og ment å styrke miljøorganisasjoner i fattige land.

2008: Etablerer felles landkontor i Malawi sammen med to britiske organisasjoner og prøver med dette et nyskapende samarbeidsprosjekt for landbruksutvikling.

2008: Begynner systematisk arbeid med personer bosatt i Norge som har bakgrunn fra våre programland.

2009: Spiller en aktiv rolle i arbeidet med World Summit for Food Security, og representerer norske frivillige organisasjoner i den norske delegasjonen.

2010: Utgir rapporten ”A Viable Food Future” på engelsk, fransk og spansk. Rapporten fikk en overveldende positiv internasjonal mottakelse og er trykket i tre opplag.

2010: Faser ut samarbeidsprosjektet med de britiske organisasjonene i Malawi og etablerer landkontoret på egen hånd.

2012: Vi begynner med Bistandsprosjekter i Somaliland.

2013: Trapper opp arbeidet med likestilling i alle våre programmer.

2014: Arrangerer Operasjon Dagsverk. Pengene går til arbeid for ungdom - og spesielt jenter - i Etiopia og Malawi.

2015: Lanserer en modell for klimatilpasning: Climate Adapted Villages.

2016: Lanserer kampanjen Start A New War for å fremme bærekraftig landbruk som det sterkeste våpenet vi har i krigen mot fattigdom.