Utviklingsfondet

Støttespillere

Utviklingsfondet når hvert år omkring en halv million mennesker på landsbygda i Afrika, Asia og Mellom-Amerika med våre prosjekter. Vårt arbeid med matsikkerhet og klimatilpasning gjøres mulig ved hjelp av støtte fra en rekke samarbeidspartnere, donasjoner og flere tusen private givere.

Tusen takk til alle som støtter arbeidet vårt!


Bill and Melinda Gates Foundation

Det kongelige norske utenriksdepartement

Fornebu Consulting

Fritt Ord

Fred Olsen, Bonheur ASA

Grotmol Solutions AS

Haugen-gruppen

Luga Norge

Norad

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norges Bygdeungdomslag

Northern Playground

Opplysningskontoret for brød og korn

The Pharo Foundation

Yara