Utviklingsfondet

Bekjempelse av korrupsjon

En av våre viktigste oppgaver er å sørge for at alle midlene vi forvalter blir brukt på en riktig måte. Dette gjelder uansett om midlene kommer fra private givere, bedrifter, norske myndigheter eller andre donorer.

For å redusere risikoen for misbruk av midler og korrupsjon, har Utviklingsfondet utarbeidet interne retningslinjer for forebygging og varsling. Disse retningslinjene deles også med våre partnere og prosjektansatte.

For å sikre en best mulig kontroll over bruken av midlene, følger våre ansatte tett opp partnerne gjennom periodiske gjennomganger av regnskapsføringer og rapporter. I tillegg blir alle våre prosjekter revidert av offentlig godkjente revisorselskaper i henhold til internasjonale standarder.

Selv om vi følger retningslinjer og tar forhåndsregler, kan misbruk forekomme. Når vi har kommet over tilfeller hvor det har vært grunn til mistanke eller en ny gjennomgang av regnskap, tar vi dette alvorlig.

Gjennom rutinemessig gjennomgang av bilag i 2012 oppsto det mistanke om at konsulenter som jobbet for Utviklingsfondet hadde bedt om å få refundert kostnader for hotellopphold som var 1500 kr høyere enn den faktiske kostnaden. Saken ble raportert til Norad i desember 2012. Mangel på vitner og tilstrekkelige beviser gjorde at det ikke var mulig å fastslå sikkert om dette faktisk var korrupsjon. Men det ble vurdert at mistanken var sterk nok til at pengene ble betalt tilbake til Norad.

Vi tar alle lignende saker på alvor, og jobber konstant med å forbedre våre egne og partnernes rutiner på økonomioppfølging. Heldigvis ble det ikke avdekket andre tilfeller av mislighold i 2012, og vi jobber aktivt for å unngå nye tilfeller i framtida.