Utviklingsfondet

Økonomi

Bekjempelse av korrupsjon

En av våre viktigste oppgaver er å sørge for at alle midlene vi forvalter blir brukt på en riktig måte. Dette gjelder uansett om midlene kommer fra private givere, bedrifter, norske myndigheter eller andre donorer.

>

Støttespillere

Utviklingsfondet når hvert år omkring en halv million mennesker på landsbygda i Afrika, Asia og Mellom-Amerika med våre prosjekter. Vårt arbeid med matsikkerhet og klimatilpasning gjøres mulig ved hjelp av støtte fra en rekke samarbeidspartnere, donasjoner og flere tusen private givere.

>