Utviklingsfondet

På randen av en ny katastrofe

Etiopia har i år blitt rammet av den verste tørken på over 30 år. Utviklingsfondets tilstedeværelse er viktigere enn noen gang, og langsiktig arbeid er avgjørende for å begrense skadene av nye kriser.

>

Sats på landbruksutdanning!

Norge har gjennom bærekraftsmålene nylig forpliktet seg til å bidra til en verden uten sult og fattigdom. Da er det påfallende at utdanning innenfor matsikkerhet og landbruk ikke prioriteres i bistanden.

>

Bonden i stormens øye

For bønder i land som Somalia, Etiopia og Malawi er effekten av klimaendringene allerede til å ta og føle på. Og situasjonen vil antakelig bli enda verre i årene som kommer.

>

Vilje til vekst i Afrika?

Vi oppfordrer utenriksminister Børge Brende til å fremme en plan for at minst 10 prosent av bistanden skal gå til jordbruk.

>

Modellbønder hjelper naboene

Det er et stort potensiale for å øke avlingene i landbruket i utviklingsland. Men å få til dette er kunnskapskrevende. Da er det godt å ha en modellbonde.

>

Somaliere hjelper folk i hjemlandet ut av krisen

Somaliland, den nordlige delen av Somalia, har i de siste månedene vært hardt rammet av tørke. Onsdag 18. mai samles somalilendere i Norge til en solidaritetsaksjon til støtte for sine landsmenn.

>