Utviklingsfondet

Vann gir en bedre fremtid

Tørken som har rammet Etiopia den siste tiden har resultert i tapte avlinger og matmangel. Paradokset er at det mange steder finnes vannressurser som ikke blir utnyttet.

>

På tide å endre matproduksjonen?

Forbedrede plantesorter, nye dyrkingsmetoder, mekanisering, kunstgjødsel og sprøytemidler har gitt en betydelig økning i verdens jordbruksproduksjon. Men det har også gitt betydelige miljøproblemer. Sammenhengen undersøkes i ny ekspertrapport.

>

Velkommen til MatBeat!

For fjerde året på rad inviterer vi til MatBeat på verdens matdag 16. oktober. I år har vi gjort noen endringer og byttter ut konserter på kveldstid med matboder, live matlaging og gratis smaksprøver på dagtid.

>

Hva vet vi om utvikling?

Utviklingsmandag: Hvordan brukes tall og statistikk i spørsmålene rundt utvikling, økonomi og fattigdom? Dette var temaet som ble debattert foran et fullsatt lokale på Litteraturhuset under høstens første Utviklingsmandag.

>

Kræsjkurs utviklingsøkonomi

Utviklingsmandag: Hva vet vi om utvikling? Velkommen til et aldri så lite kræsjkurs om økonomisk vekst, fattigdom og utviklingsstatisktikk 12. september.

>

En annen verden er mulig

Utviklingsfondet deltok nylig på Verdens sosiale forum i Canada. Forumet er en viktig arena for å møte samarbeidspartnere fra hele verden og finne løsninger på verdens fattigdoms og miljøutfordringer.

>