Utviklingsfondet

Elefanten i det grønne rommet

Utviklingsmandag: Er det realistisk å avskaffe fattigdom samtidig som vi reduserer klimautslippene så mye som vi må? Vi tar debatten 14. november.

>

Sammen om 1 million nye jobber i Afrika

Hvordan kan Norge bidra til jobbskaping og inkluderende vekst på det afrikanske kontinentet? Velkommen til dagskonferanse 16. november i regi av LO, Utviklingsfondet og Fellesrådet for Afrika.

>

Matsikkerhet i sårbare stater

Norge gir solide bidrag til humanitære situasjoner i land som Syria, Irak, Somalia og Sør-Sudan. Når målet er at landene skal klare seg selv, er tilgang på mat helt sentralt. Velkommen til seminar!

>

Bekjemp sult, Brende

Hvis regjeringen virkelig vil være en drivkraft for bærekraftsmålene, må innsatsen også rettes mot tilgang på nok og næringsrik mat. Men regjeringen viser ingen vilje til å bekjempe sult.

>

Frihandel mot fattigdom?

Utviklingsmandag: Ifølge regjeringen er frihandel et effektivt redskap for å bekjempe fattigdom. Er det så enkelt? Vi har oppsummert mandagens debatt på Litteraturhuset.

>

Unge kvinner kan!

Etter at Utviklingsfondet fikk tildelt Operasjon Dagsverk i 2014 satser vi nå stort på å styrke unge kvinners rettigheter i Malawi og Etiopia.

>

Statsbudsjettet: Må ta Afrika på alvor

Norge kan bidra til å bekjempe sult. Det er gledelig at landbruk og matsikkerhet omtales flere steder i regjeringens forslag til statsbudsjett. Men pengene sitter dessverre ikke like løst.

>

Vann gir en bedre fremtid

Tørken som har rammet Etiopia den siste tiden har resultert i tapte avlinger og matmangel. Paradokset er at det mange steder finnes vannressurser som ikke blir utnyttet.

>