Utviklingsfondet

Hvilke konsekvenser får det når Norge importerer store mengder soya fra Brasil?

Utviklingsmandag: Soya til besvær

Norge er i dag nesten selvforsynt med kjøtt, men kraftfôret vi forer opp dyra med er i stor grad basert på langreist soya fra Brasil. Hvilke konsekvenser har soyaproduksjonen for mennesker og miljø i Brasil?

Hvert år importerer Norge over 400 000 tonn Soya. Mesteparten fra Brasil, hvor store landområder er gjort om til soyaplantasjer. Dette skjer samtidig som kulturlandskapet her hjemme gror igjen og beiteområder er ubrukt.

Denne kvelden stiller vi følgende spørsmål: Hvilke konsekvenser har soyaproduksjonen for mennesker og miljø i Brasil? Hva er klimakonsekvensene av langreist soya? Hva er alternativene for norske bønder?

Innledning ved Maria Skaare (Spire), som forteller fra sitt besøk i soyadistriktet Mato Grosso, Brasil.

Paneldebatt:

Anne Kari Garberg, journalist og researcher i FIVH, om lokale konsekvenser for folk og miljø i Brasil
Jonas Karstensen, stipendiat ved CICERO, om klimakonsekvenser av langreist soya
Odd Magne Harstad, forsker ved NMBU, om alternativer til soya i norsk kraftfôr

Ordstyrer: Andrew Kroglund, Utviklingsfondet

Arrangeres i samarbeid med Spire, Utviklingsfondets ungdom.

Arrangementet er gratis. 
Velkommen!