Utviklingsfondet

Utviklingsmandag: Matproduksjon i hardt vær

FN har nylig vedtatt nye bærekraftsmål. Innen 2030 skal fattigdom og sult være utryddet, og bærekraftig landbruk fremmes. Men klimaendringene truer nå verdens matproduksjon, og det er bønder i fattige land som rammes hardest.

FAO anslår at global matproduksjon må øke med i overkant av 50 % de neste 30 årene. Særlig er det afrikanske kontinentet nødt til å øke sin matproduksjon for å fø egen befolkning. Samtidig vet vi at landbruket står for en stor andel av verdens klimagassutslipp, og det er avgjørende at produksjonsøkning skjer på bærekraftig vis.

Den afrikanske union har ambisiøse mål om å nå 25 millioner bønder med bærekraftig landbruk innen 2025. Hvordan kan Norge bidra til at målene oppnås?

Program:

Statssekretær Tore Hattrem innleder om FNs bærekraftsmål

Q & A med Dr. Andrew Achuo Enow, koordinator for den Globale Alliansen for klimasmart landbruk i FAO.

Paneldebatt:

Sigrun Aasland, Tankesmien Agenda
Kjell Ingolf Ropstad, KrF
Torstein Tvedt Solberg, Arbeiderpartiet
Nikolai Hegertun, Civita

Ordstyrer: Kari Helene Partapuoli

Tid og sted: Mandag 12. oktober kl. 17:00, Litteraturhuset (Wergeland)

Her finner du event på Facebook.

Arrangementet vil bli streamet live og kan følges både på denne siden og på Facebook-eventet som er lenket til over.