Utviklingsfondet

Utviklingsmandag: Framtidas såfrø

Årets første Utviklingsmandag handler om planteforedling og bærekraftig matproduksjon. Utviklingsfondet lanserer et nytt diskusjonsnotat, og et kunnskapsrikt panel vil diskutere hva som er hensiktsmessig tilnærming til planteforedling ut fra ulike perspektiver. Velkommen til Litteraturhuset i Oslo 13. jan!

Tid: Mandag 13. Januar kl 17:00-18:30
Sted: Litteraturhuset, Oslo, Kjelleren
Gratis, enkel servering.

Matplanter finnes i mange varianter, og det må stadig utvikles nye fordi dyrkingsforholdene endres. Mellom bønder og konsumenter står selskaper som Monsanto og tjener store penger på frø. Hvorfor er det viktig at bøndene selv deltar i utviklingen av nye plantesorter?

I panelet:

Jon Arne Dieseth, hveteforedler hos Graminor

Dr. Trygve Berg, ekspert på genetiske ressurser i planter, Universietet for miljø- og biovitenskap

Grethe Helene Evjen, seniorrådgiver, Landbruks- og matdepartementet

Inger Gerd Næss, seniorrådgiver, Utenriksdepartementet 

Ordstyrer: Andrew Kroglund, leder for politikk- og informasjonsavdelingen i Utviklingsfondet

Utviklingsmandag er en fast seminarrekke som arrangeres av Utviklingsfondet. Den andre mandagen hver måned diskuterer vi ulike utviklingspolitiske tema på Litteraturhuset i Oslo. Det er gratis og åpent for alle. Følg også med på Twitter: #Utviklingsmandag