Utviklingsfondet

Utviklingsmandag 11. mars

Hvordan kan ungdomspartiene påvirke moderpartiene til å ta ansvar i klimasaken? Kan vi få klima som en sentral del av valgkampen? Bli med på debatten sammen med lederne for de sentrale ungdomspartiene i Norge!

De fleste er nå enige i at klimaendringene er et faktum. Spørsmålet blir dermed - hva gjør vi med det? Hva slags politikk skal Norge føre? Hvordan kan ungdomspartiene sørge for at klimapolitikk blir en sentral del av valgkampen i 2013? 

I samarbeid med Klimavalg2013 inviterer vi til en ny Utviklingsmandag – denne gangen med fokus på klima. Vi inviterer lederne av sentrale ungdomspartier til debatt. Hva er deres syn? Hvordan kan ungdomspartiene påvirke moderpartiene? Hvordan kan vi sørge for at klimasaken blir sentral i valgkampen? Kort sagt – kan ungdommen klare å redde verden? Bli med på debatten!

Vi legger opp til skavlansk debatt også denne gangen. Hver innleder får 5 minutter til å presentere sitt syn, før ordstyrer Andrew styrer paneldebatten og tar imot spørsmål fra salen. 

I panelet:
Eskil Pedersen, leder av AUF
Paul Joakim Sandøy, leder av Unge Høyre
Andreas Christiansen Halse, leder av SU
Tristan Duprè, sentralstyremedlem i FpU

Ordstyrer: Andrew P. Kroglund, leder for politikk- og informasjonsavdelingen i Utviklingsfondet.

Litteraturhuset (kjelleren)
Mandag 11. mars, kl 18-19:30

Her finner du Facebook-event, meld deg gjerne på!

Klimavalg 2013 er en bred allianse av over 50 organisasjoner, fra LO-Oslo via mange kirkelige aktører til WWF og Utviklingsfondet, som vil sette klima på dagsorden i årets valgkamp. Kampanjen har formulert klare politiske krav. www.klimavalg2013.no