Utviklingsfondet

Til krig mot fattigdom

Dersom verden skal klare å utrydde sult og fattigdom må vi satse mer på bærekraftig landbruk. Den norske innsatsen på feltet fremstår som halvhjertet, fragmentert og lite helhetlig. Det er på tide at Norge tar større ansvar.

Antall mennesker som sulter i verden har de siste ti årene sunket jevnlig. Dessverre melder FN i år om at den gode trenden er snudd. Nå øker antall sultende. Det er nå over 815 millioner mennesker sulter i verden.

Statsbudsjettet leverer ikke

Til tross for at Utenriksminister Børge Brende tidligere har uttalt at «sult er verdens største løsbare problem» så gjør den norsk regjeringen for lite for å bidra til å bekjempe sult. I årets forslag til statsbudsjett står landbruk og matsikkerhet nevnt en rekke ganger, men en større satsing på landbruk som når fram til fattige småbønder er det ingen tegn til.

Utviklingsfondet mener minst 10 prosent av det norske utviklingsbudsjettet burde gå til satsning på landbruk for å sikre nok og næringsrik mat. Det vil også øke sannsynligheten for at de norske satsingene på helse og utdanning lykkes. Vi må se mat, helse og utdanning i sammenheng. Nok og næringsrik mat er en forutsetning både for god helse og for evnen til å lære.

Utviklingsfondet maner til krig! Bærekraftig landbruk er den mest effektive måten å bekjempe fattigdom på. Men dersom vi skal vinne krigen mot fattigdom må verdens småbønder ha nye og effektive våpen.