Utviklingsfondet

– Om Gud, mennesker og utvikling

Utviklingsminister Erik Solheim vil ta Gud på alvor i utviklingspolitikken. I en kronikk i Aftenposten den 12. august lover han at norske diplomater og bistandsarbeidere skal forstå hvilken betydning religion har der de arbeider. Dette er det vanskelig å være uenig i. Men skal vi ta Gud på alvor må også vi mennesker vise at vi tar ansvar.

>

- Utslippskutt er ikke nok, sats på klimatilpasning

– Ambisiøse mål for utslippskutt er nødvendig, men ikke nok. En bindende klimaavtale som tar klimatilpasning på alvor er like viktig som utslippskutt og finansiering av utslippsreduksjoner i utviklingsland, sier Knut Harald Ulland i Utviklingsfondet.

>