Utviklingsfondet

Miljø og utvikling

For Utviklingsfondet går arbeidet med å bekjempe fattigdom og sikre miljøet hånd i hånd. Å kun arbeide mot fattigdom uten å tenke miljø, er en kortsiktig løsning.

>

Vårt arbeid

Utviklingsfondet støtter fattige mennesker i deres eget arbeid for å kunne fø seg selv, komme seg ut av fattigdommen og sikre miljøet. Utviklingsfondet har siden 1978 kombinert miljø- og utviklingstiltak i konkrete selvhjelpsprosjekter. Vi fokuserer på prosjekter på landsbygda rettet mot matsikkerhet og miljøforvaltning, samt organisasjonsbygging, nettverksarbeid og støtte til det sivile samfunn.

>

Trenger satsing på bærekraftig landbruk i utviklingsland

– Stortinget har nå en mulighet til å dreie norsk utviklingspolitikk politikk inn mot en mer bærekraftig retning. Det er en mulighet til å satse på økt matproduksjon i en tid med prispress, befolkningsøkning og klimaendringer, sier informasjonssjef i Utviklingsfondet, Andrew Kroglund

>

Ti år er nok – stopp WTO-forhandlingene

Forhandlingene om nye avtaler i Verdens handelsorganisasjon (WTO) er fullstendig fastlåst, slo generalsekretær i WTO, Pascal Lamy, fast under sitt foredrag i Oslo torsdag. Ingenting tyder på at det er mulig å komme videre før i 2013.

>