Utviklingsfondet

Jacobsen Elektro

Jacobsen Elektro ble etablert i 1981 og er en av Norges eldste elektroniske bedrifter. Virksomheten innebærer alt fra nøkkelferdige transformatorer og kraftstasjoner til servicerelaterte rådgivende tjenester. De siste tjue årene har selskapet brukt til å bygge opp et stort antall nøkkelferdige anlegg i Øst Europa, Afrika og Asia, og det søkes hele tiden etter nye markeder. Firmaet har bygget, utviklet og raffinert omkring 80 fornybare kraftverk i Europa, Afrika og Asia.

>

Kolibri Kapital

Kolibri Kapital ASA er et norsk investeringsselskap som ønsker å bidra til at flere fattige i utviklingsland får mulighet til å bygge seg et bedre liv i gjennom mikrolån. Selskapet ble grunnlagt i år 2000 av Misjonsalliansen og Korsveisstiftelsen, og blir finansiert både av privatpersoner og organisasjoner. Kolibri Kapital gir lån til mikrofinansinstitusjoner i utviklingsland og fremvoksende økonomier som har et fokus på å låne til de fattige, og mikrofinansinstitusjonene låner så ut pengene til sine kunder. Selskapet legger spesielt stort fokus på å gi lån til institusjoner som fremmer god forvaltning, har en sosial målsetting og har fokus på kvinner. Disse kundene består av mennesker som ikke får tilgang på lån i det vanlige banksystemet, og gjennom lånene skapes muligheter for en bedre økonomisk situasjon og et bedre liv.

>

Mester Grønn

Mester Grønn er Norges største blomsterkjede. De eies av brødrene Erling og Ola Ølstad, og startet opp i 1983. Mester Grønn er et aksjeselskap med omtrent 1300 medarbeidere og over 100 butikker i Norge. De er medlem i Initiativ for Etisk Handel og har som målsetning at alle deres produkter skal produseres i henhold til etiske, humane, miljømessige og internasjonale standarder.

>

Nordisk Mikrofinansinitiativ

Nordisk Mikrofinansinitiativ (NMI) ble etablert i 2008 og er et partnerskap mellom offentlig og privat sektor. De investerer i mikrofinansinstitusjoner i utviklingsland, og bidrar med ulike former for kapital til bærekraftige mikrofinansinstitusjoner for å oppnå mål for finansiell og sosial utvikling. Norfund representerer den norske stat og de private investorene inkluderer DNB, Ferd, KLP og Storebrand.

>

Proximity Designs

Proximity Designs er en sosial entreprenør som holder til i Yangon-distriktet i Myanmar. Proximity ble etablert i 2004 og tilbyr inntektsøkende produkter og tjenester til småbønder i rurale områder. Organisasjonen offererer også irregasjonsløsninger, energiprodukter, landbruksrådgivning samt mikrofinans, og har siden etableringen levert produkter og tjenester til mer enn 2,5 millioner rurale husholdninger i Myanmar.

>

Spear Capital

Spear Capital er et private-equity fond har investerer i selskaper i Afrika sør for Sahara. Fondet ble startet opp på prinsippet om å utvikle bedrifter gjennom partnerskap med ledende entreprenører, og støtte dem gjennom en kombinasjon av økonomisk støtte og driftskompetanse. Spear Capital investerer i små- og mellomstore bedrifter (SMB) som kan vise til gode resultater, og de aktuelle bransjene er i hovedsak telekommunikasjon, forbruksvarer og infrastrukturutvikling. Spear Capital investerer ikke i sektorer med politisk risiko som olje, gass eller gruvedrift.

>

SunErgy AS

SunErgy ble startet av Stein Skjorshammer. Det er et solenergiselskap som etablerte seg i Kamerun i 2010 sammen med datterselskapet SunErgy Cameroon Ltd, som nå har 7 ansatte. De etablerte seg på egenhånd og finansierte etableringsinvesteringen med egne midler, men har nå et samarbeid med en lokal utdanningsinstitusjon. Selskapets virksomhet er solenergi i avsidesliggende landsbyer som er for små til at offentlige strømnett etableres. SunErgy har også medlemsskap i den norsk-afrikanske handelsforeningen NABA (Norwegian-African Business Association).

>

Voxtra

Voxtra er et norsk investeringsfond som ble etablert som en bistandsstiftelse i 2008 etter initiativ fra Wollert Hvide. Etableringen var basert på et ønske om å anvende fakta- og resultatorienterte forretningsprinsipper for investering til å gjøre filantropiske bevilgninger, og Voxtra kan derfor beskrives som et ‘social-impact-investment fund’. Hvide fikk med seg Kim Wahl (styreleder) og Pål Dale (daglig leder).

>