Utviklingsfondet


Såfrø – kimen til utvikling

I slutten av februar ble Svalbard Globale frøhvelv offisielt åpnet med brask og bram av regjeringen. Såfrø i en genbank er vel og bra, men det må ikke overskygge den viktigste formen for genressursbevaring, nemlig den som skjer gjennom bønders aktive bruk av såfrø.

>

Frø må lages, ikke bare lagres

Den 26. februar åpnes formelt det globale frøhvelvet på Svalbard. Av alle prominente gjester er uten tvil risbonden Eulogio Sasi (aka Tay Gipo) fra Filippinene den viktigste. Den beste måten å bevare såfrø på er gjennom aktiv bruk og videreutvikling.

>

Forbud mot selvmordsfrø står fast

FN-konferansen i Brasil om biologisk mangfold (2006) avviste forsøkene på å svekke forbudet mot å ta i bruk såkalt terminatorteknologi. Canada, New Zealand og Australia, med USA i kulissene, måtte bøye av på grunn av massiv motstand.

>