Utviklingsfondet

Proximity Designs

Proximity Designs er en sosial entreprenør som holder til i Yangon-distriktet i Myanmar. Proximity ble etablert i 2004 og tilbyr inntektsøkende produkter og tjenester til småbønder i rurale områder. Organisasjonen offererer også irregasjonsløsninger, energiprodukter, landbruksrådgivning samt mikrofinans, og har siden etableringen levert produkter og tjenester til mer enn 2,5 millioner rurale husholdninger i Myanmar.

>

Spear Capital

Spear Capital er et private-equity fond har investerer i selskaper i Afrika sør for Sahara. Fondet ble startet opp på prinsippet om å utvikle bedrifter gjennom partnerskap med ledende entreprenører, og støtte dem gjennom en kombinasjon av økonomisk støtte og driftskompetanse. Spear Capital investerer i små- og mellomstore bedrifter (SMB) som kan vise til gode resultater, og de aktuelle bransjene er i hovedsak telekommunikasjon, forbruksvarer og infrastrukturutvikling. Spear Capital investerer ikke i sektorer med politisk risiko som olje, gass eller gruvedrift.

>

SunErgy AS

SunErgy ble startet av Stein Skjorshammer. Det er et solenergiselskap som etablerte seg i Kamerun i 2010 sammen med datterselskapet SunErgy Cameroon Ltd, som nå har 7 ansatte. De etablerte seg på egenhånd og finansierte etableringsinvesteringen med egne midler, men har nå et samarbeid med en lokal utdanningsinstitusjon. Selskapets virksomhet er solenergi i avsidesliggende landsbyer som er for små til at offentlige strømnett etableres. SunErgy har også medlemsskap i den norsk-afrikanske handelsforeningen NABA (Norwegian-African Business Association).

>

Voxtra

Voxtra er et norsk investeringsfond som ble etablert som en bistandsstiftelse i 2008 etter initiativ fra Wollert Hvide. Etableringen var basert på et ønske om å anvende fakta- og resultatorienterte forretningsprinsipper for investering til å gjøre filantropiske bevilgninger, og Voxtra kan derfor beskrives som et ‘social-impact-investment fund’. Hvide fikk med seg Kim Wahl (styreleder) og Pål Dale (daglig leder).

>

Esel


utviklingsfondet - espanol

utviklingsfondet.no - english