Utviklingsfondet

Sult må aldri aksepteres

Utviklingsfondet satser på landbruk, vann og forvaltning av naturressurser for å skape utvikling. Hør vår daglig leder Kari Helene Partapuoli fortelle hvorfor vi aldri må gi opp kampen mot sult.

>

Africado Company Limited

Africado Company Limited er en avocadoplantasje som ligger ved foten av Kilimanjaro i Tanzania. Det ble etablert i 2007, og Norfund gikk inn med kapital i 2009 slik at selskapet skulle øke produksjonen. Selskapets landområder omgjør en radius på omkring 200 kilometer, og er fordelt på ni distrikter i Nord-Tanzania. De klimatiske forholdene er svært gunstige for avocadoproduksjon.

>

Agua Imara

Agua Imara er et datterselskap av SN Power, som utvider virksomheten til Afrika og Sentral-Amerika. Agua Imara ble opprettet av SN Power og Norfund sammen i 2009. Deres forretningskonsept er å utvikle, bygge, kjøpe, eie og drifte bærekraftige energiprosjekter innen fornybar sektor. De driver primært med vannkraft, og befinner seg geografisk i flere land i Afrika sør for Sahara og i Sentral-Amerika.

>

Ging AS

Selskapet Ging AS produserer drikkevarer basert på ingefær. Det eies av Antoinette Botti, som selv kommer fra Elfenbenskysten, og ble startet opp i 2012. Selskapet støtter sosialt entreprenørskap for kvinner i Vest-Afrika.

>

Hauge Aqua

Hague Aqua ble startet i 2012 av Cato Lyndøy, Audun A. Dahl og Arthus Lyngøy. Bedriftens formål er å etablere, eie, utvikle og tjenestegjøre for bedrifter innenfor fiskeoppdrett, i tillegg til å utvikle ny teknologi og å tilby rådgiving nasjonalt og internasjonalt. Bedriften har som målsetning å utvikle bærekraftig matproduksjon i Tanganyikasjøen i Burundi, og skal operere bærekraftig.

>

Jacobsen Elektro

Jacobsen Elektro ble etablert i 1981 og er en av Norges eldste elektroniske bedrifter. Virksomheten innebærer alt fra nøkkelferdige transformatorer og kraftstasjoner til servicerelaterte rådgivende tjenester. De siste tjue årene har selskapet brukt til å bygge opp et stort antall nøkkelferdige anlegg i Øst Europa, Afrika og Asia, og det søkes hele tiden etter nye markeder. Firmaet har bygget, utviklet og raffinert omkring 80 fornybare kraftverk i Europa, Afrika og Asia.

>

Kolibri Kapital

Kolibri Kapital ASA er et norsk investeringsselskap som ønsker å bidra til at flere fattige i utviklingsland får mulighet til å bygge seg et bedre liv i gjennom mikrolån. Selskapet ble grunnlagt i år 2000 av Misjonsalliansen og Korsveisstiftelsen, og blir finansiert både av privatpersoner og organisasjoner. Kolibri Kapital gir lån til mikrofinansinstitusjoner i utviklingsland og fremvoksende økonomier som har et fokus på å låne til de fattige, og mikrofinansinstitusjonene låner så ut pengene til sine kunder. Selskapet legger spesielt stort fokus på å gi lån til institusjoner som fremmer god forvaltning, har en sosial målsetting og har fokus på kvinner. Disse kundene består av mennesker som ikke får tilgang på lån i det vanlige banksystemet, og gjennom lånene skapes muligheter for en bedre økonomisk situasjon og et bedre liv.

>

Mester Grønn

Mester Grønn er Norges største blomsterkjede. De eies av brødrene Erling og Ola Ølstad, og startet opp i 1983. Mester Grønn er et aksjeselskap med omtrent 1300 medarbeidere og over 100 butikker i Norge. De er medlem i Initiativ for Etisk Handel og har som målsetning at alle deres produkter skal produseres i henhold til etiske, humane, miljømessige og internasjonale standarder.

>

Nordisk Mikrofinansinitiativ

Nordisk Mikrofinansinitiativ (NMI) ble etablert i 2008 og er et partnerskap mellom offentlig og privat sektor. De investerer i mikrofinansinstitusjoner i utviklingsland, og bidrar med ulike former for kapital til bærekraftige mikrofinansinstitusjoner for å oppnå mål for finansiell og sosial utvikling. Norfund representerer den norske stat og de private investorene inkluderer DNB, Ferd, KLP og Storebrand.

>