Utviklingsfondet

- Stolte over hva de har oppnådd

I januar signerte Utviklingsfondet en samarbeidsavtale med Norges Bondelag. Nå har en delegasjon fra Bondelaget besøkt Malawi for å se nærmere på arbeidet de støtter.

>

Bonde støtter bonde

Tirsdag 8/1  undertegnet Norges  Bondelag en samarbeidsavtale med Utviklingsfondet for å støtte sine fattige yrkeskollegaer i Malawi.

>