Utviklingsfondet

Klimatilpasning på dugnad

(Santa Cruz, Honduras) Grønne renter, et fremtidsfond og godt samarbeid. Arbeidet med klimatilpassede landsbyer har vært en kjempesuksess.

>

Klimatilpassede landsbyer

Siden 2012 har Utviklingsfondet hatt som mål å gjøre fattige i utviklingsland bedre rustet til å møte klimaendringene.

>