Utviklingsfondet

Bærekraftsmål til ingen nytte?

Hva må til for at vi skal nå målene? Er det overhode mulig? Det ble en interessant debatt om bærekraftsmålene denne mandagen, og mange relevante tema ble tatt opp.

>

Utviklingsmandag: Matproduksjon i hardt vær

FN har nylig vedtatt nye bærekraftsmål. Innen 2030 skal fattigdom og sult være utryddet, og bærekraftig landbruk fremmes. Men klimaendringene truer nå verdens matproduksjon, og det er bønder i fattige land som rammes hardest.

>

Landbruk og bærekraftsmålene

I september skal alle verdens ledere forplikte seg til nye mål for verdens utvikling. Landbruk har fått en sentral plass i FNs bærekraftsmål.

>