Utviklingsfondet

- Stadig økende soyaimport må bremses

Spires rapport Soyalandet la grunnlaget for debatten under Utviklingsmandag i mars. Det var enighet i panelet om at Norge må bli flinkere til å benytte norske ressurser i dyrefôr - heller enn soya fra Brasil.

>

Soya eller norske ressurser?

Utviklingsmandag: Politikerne har mål om å øke norsk matproduksjon på norske ressurser, men i realiteten blir Norge stadig mindre selvforsynt med mat. Vi tar debatten og leter etter politiske løsninger.

>

Utviklingsmandag: Soya til besvær

Norge er i dag nesten selvforsynt med kjøtt, men kraftfôret vi forer opp dyra med er i stor grad basert på langreist soya fra Brasil. Hvilke konsekvenser har soyaproduksjonen for mennesker og miljø i Brasil?

>