Utviklingsfondet

Politisk mais i Malawi

Mais er blant de mest grunnleggende matplantene i Malawi, og spises daglig av flere millioner mennesker. Men mais har begrenset næringsverdi sammenlignet med majoriteten av Malawis lokale matplanter. Allikevel er det mais som promoteres både gjennom forskning, investeringer og politiske prioriteringer.

>

Motstand mot patent på paprika

Utviklingsfondet og Oikos – Økologisk Norge sendte mandag 3. februar ut en felles pressemelding for å uttrykke sin motstand mot agrokjemiselskapet Syngentas nye patent på paprika.

>

Framtidas frø - et felles prosjekt

Frø er ikke et smalt tema, det er viktig og angår alle, sa Trygve Berg på årets første utviklingsmandag. Panelet som diskuterte planteforedling og biologisk mangfold, hadde noe ulike innfallsvinkler og utgangspunkt, men var svært samstemte på dette punktet.

>

Fryser patentering av planter og dyr

Den europeiske patentorganisasjonen (EPO) i Munich opplyste den 10. september at organisasjonen ønsker å stoppe ytterligere patentering av planter og dyr som stammer fra konvensjonell eller vanlig avl og foredling.

>

På jobb for superbønder i Nepal

Kulturforskjeller, biologisk mangfold, klimatilpasning og deltakende planteforedling. Det er noen av stikkordene når Utviklingsfondet nå er i gang med et nytt utvekslingsprosjekt med en organisasjon i Nepal.

>

– Såfrøselskapene må dele godene

I en fersk juridisk uttalelse, bestilt av Utviklingsfondet og sveitsiske Berne Declaration, foreslås det konkrete endringer av det multilaterale systemet for å sikre rettferdig fordeling av godene ved bruken av genetiske ressurser i landbruket.

>

– Såfrøselskapene må dele godene

I en fersk juridisk uttalelse, bestilt av Utviklingsfondet og sveitsiske Berne Declaration, foreslås det konkrete endringer av det multilaterale systemet for å sikre rettferdig fordeling av godene ved bruken av genetiske ressurser i landbruket.

>

Palmeolje truer matsikkerhet

Et blomstrende marked for biodrivstoff, palmeolje og kjøttprodukter bidrar til at jorda i Mellom-Amerika konsentreres på færre hender. Dette truer regionens matsikkerhet.

>

Nytt om plantesortsbeskyttelse

Såfrøindustrien krever monopolrettigheter til sine såfrø gjennom patent eller plantesortsbeskyttelse. Nå lanserers nyhetsbrev og fersk hjemmeside med kritiske analyser og siste nytt om plantesortsbeskyttelse.

>