Utviklingsfondet

Matplanter og husdyr må ikke patenteres!

Etter at det i ti år har vært mulig å patentere planter og dyr er det ikke lenger mulig å overse de negative sidene ved EUs patentdirektiv. Skriv under på opprop til EU-parlamentet!

>

Kamp mot Monsantos melonpatent

I samarbeid med andre europeiske organisasjoner og den berømte indiske aktivisten Vandana Shiva har Utviklingsfondet sendt inn klage på Monsanto’s melonpatent.

>

Matpatenter modne for evaluering

Til store protester ble patent på planter og dyr tillatt i Norge i 2004 da vi gjennomførte EUs patentdirektiv. I 2008 ble vi medlem av den europeiske patentorganisasjonen (EPO). Patent er ment å stimulere innovasjon, men i praksis viser patent på planter og dyr å stikke kjepper i hulene for videre planteforedling og dyreavl.

>

Nordmenn vil ikke ha matpatent

Omstridt tomatpatent ble i dag sendt videre i rettssystemet ved det europeiske patentkontoret. Halvparten av nordmenn er i mot matpatenter, bare 5 % støtter dette. Samtidig innvilges stadig vekk flere matpatent av det europeiske patentkontoret som også vil kunne bli gjeldene Norge.

>

Patent

I takt med privatisering av planteforedlingen har kravene om immaterielle rettigheter til såfrø økt, det vil si at selskaper som utvikler nye sorter ønsker en tidsbegrenset enerett til kommersiell bruk av sortene for å sikre sin inntjening.

>

Internasjonal dragkamp om såfrø

I midten av mars foregikk den ukelange forhandlingsrunden om såfrø under Plantetraktaten på Bali, Indonesia. Klassiske motsetninger preget møtet allerede ved startstreken, hvor rike land i Nord står mot fattige land i Sør.

>

Tjuveri av gule bønner og andre røverhistorier

Et av de styggeste eksemplene på genrøveri er tjuveriet av gule bønner fra Mexico. Larry Proctor kjøpte en sekk med bønnefrø, tok frøene med seg hjem til USA og foredlet dem der. Deretter saksøkte han to firmaer som solgte meksikanske bønner.

>

Passiv patentpolitikk: avbøtende tiltak kun til pynt

I et forsøk på å imøtekomme sentrale innvendinger mot å innlemme EUs patentdirektiv 98/44/EF i norsk rett, vedtok Bondevik II-regjeringen en rekke «avbøtende tiltak» da 10 av regjeringens 19 medlemmer stemte for direktivet i 2003. De viktigste tiltakene er høring av en etisk nemnd, krav om å oppgi opprinnelsen til biologisk materiale i en oppfinnelse og en restriktiv patentpraksis. Disse avbøtende tiltakene blir ikke etterlevd i den patentpolitikken regjeringen fører, blir det hevdet i dette innlegget.

>