Utviklingsfondet

Opprop fra verdenskongressen

Matsuverenitet og agroøkologi for å skape en bærekraftig og rettferdig verden: Verdenskongressen til Via Campesina vil føre til et forsterket arbeid for matsuverenitet og et agroøkologisk landbruk.

>

Kvinner sentrale på Via Campesinas kongress

Det var en sterk følelsesmessig og politisk manifestasjon av kampen mot vold mot kvinner på den andre dagen av den 6. kongressen til Via Campesina. Flere titalls delegater, menn og kvinner, marsjerte opp på scenen med plakater og slagord mot ulike typer vold mot og undertrykking av kvinner.

>

La Via Campesina sin 6. kongress

600 delegater og gjester fra 70 land er samlet i Jakarta Indonesia på verdenskongressen til den internasjonale småbondebevegelsen La Via Campesina.  Kongressen som holdes hvert 4-5 år, avholdes nå i Indonesia.  Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet er til stede som gjest på konferansen.

>