Utviklingsfondet

Utviklingsmandag 11. mars

Hvordan kan ungdomspartiene påvirke moderpartiene til å ta ansvar i klimasaken? Kan vi få klima som en sentral del av valgkampen? Bli med på debatten sammen med lederne for de sentrale ungdomspartiene i Norge!

>

Hvem skal eie jorda?

Mandag 11. februar startet vi opp med vår nye seminarrekke Utviklingsmandag. Denne gangen var det tilgang til jord i Mellom-Amerika som stod på agendaen – et av vår tids viktigste utviklingsspørsmål.

>

Utviklingsmandag: Hvem skal eie jorda?

Vi starter nå opp med en fast seminarrekke hvor vi løfter ulike utviklingspolitiske tema til refleksjon og debatt. Den andre mandagen i hver måned framover er det duket for Utviklingsmandag. Det aller første seminaret blir mandag 11. februar og arrangeres i samarbeid med Latin-Amerikagruppene i Norge. Hvem skal eie jorda?

>