Utviklingsfondet

Utviklingsmandag: Post 2015 – kan nye mål endre noe?

Mandag 10. februar er det igjen tid for Utviklingsmandag og spennende debatt på Litteraturhuset! Neste år er fristen for å oppfylle verdens tusenårsmål. Innen den tid skal FN enes om nye utviklingsmål. Nye mål, nye muligheter?

>

Framtidas frø - et felles prosjekt

Frø er ikke et smalt tema, det er viktig og angår alle, sa Trygve Berg på årets første utviklingsmandag. Panelet som diskuterte planteforedling og biologisk mangfold, hadde noe ulike innfallsvinkler og utgangspunkt, men var svært samstemte på dette punktet.

>

Utviklingsmandag: Framtidas såfrø

Årets første Utviklingsmandag handler om planteforedling og bærekraftig matproduksjon. Utviklingsfondet lanserer et nytt diskusjonsnotat, og et kunnskapsrikt panel vil diskutere hva som er hensiktsmessig tilnærming til planteforedling ut fra ulike perspektiver. Velkommen til Litteraturhuset i Oslo 13. jan!

>

Utviklingsmandag

Fra tørre forhandlinger til action? Det er duket for årets siste Utviklingsmandag, og denne gangen er det klimaforhandlingene som står på tapetet. Bli med på en spennende og informativ debatt på Litteraturhuset mandag 9. desember

>

Utviklingsmandag: Er det nok vatn til vekst?

14. oktober vert Utviklingsmandag arrangert saman med Spire og FIVAS. Fokuset denne gongen er på vassran i Afrika. Storskala jordbruk krev mykje vatn. Vi spør om det er nok vatn til vekst i jordbruket?

>

Hvem taper på matmonopol?

Utviklingsmandag: Selskaper kan med enkle grep ta patent på planter og dyr. Må vi akseptere at en håndfull storselskaper dominerer såfrømarkedet? Hvilke konsekvenser får det for vår matsikkerhet? Bli med på debatten 8. april!

>