Utviklingsfondet

Opprop fra verdenskongressen

Matsuverenitet og agroøkologi for å skape en bærekraftig og rettferdig verden: Verdenskongressen til Via Campesina vil føre til et forsterket arbeid for matsuverenitet og et agroøkologisk landbruk.

>

Agroøkologi

Utviklingsfondet jobber for en verden uten sult. Vi mener at vi etter industrilandbruket må satse på et moderne og bærekraftig landbruk. Det agroøkologiske landbruket. Lurer du på hva det er? Her får du en kort innføring.

>