Utviklingsfondet

Viktig bidrag fra Norge

Ved å gi en liten andel av inntektene fra såfrøsalget til Den internasjonale plantetraktatens fordelingsfond, står Norge fram som et godt eksempel for hvordan sikre det biologiske mangfoldet, og styrke verdens matproduksjon.

>

Skaper matmangel terror?

Det var blant spørsmålene som ble debattert på Utviklingsmandag i april. Et meget kompetent panel møttes til debatt med tidvis høy temperatur. Det var enighet om at matsikkerhet er et viktig element i kampen mot terror.

>

Mat og sikkerhetspolitikk

Utviklingsmandag 13. april setter fokus på sammenhengen mellom arbeidet for retten til mat og kampen mot terror. Hvilke følger får manglende matsikkerhet på sikkerhetssituasjonen i verden?

>