Utviklingsfondet

Ny offensiv utviklingspolitikk

Den eneste måten Norge kan tillate seg fortsatt å være en stormakt på olje og gassutvinning er å rendyrke sin rolle som internasjonal stormakt på bistand til bærekraftig utvikling.

>

En vei ut av oljeparadokset

Norge investerer rekordbeløp i fossil olje og gass, samtidig som vi forsøker å løse klimatrusselen. Først når fornybar energi prioriteres på bekostning av olje, har vi håp om  stanse klimaendringene.

>

– Svenneprøven i Hardanger

Vi står alle overfor ett og annet personlig dilemma i våre liv. En regjering, derimot, står ovenfor mange dilemma, på vegne av storsamfunnet. Kraftlinjene i Hardanger har blitt symbolet for et slikt dilemma; her står forenklet natur og tradisjon mot modernitet og de raske tekniske løsninger.

>