Utviklingsfondet

Utviklingsmandag: Framtidas såfrø

Årets første Utviklingsmandag handler om planteforedling og bærekraftig matproduksjon. Utviklingsfondet lanserer et nytt diskusjonsnotat, og et kunnskapsrikt panel vil diskutere hva som er hensiktsmessig tilnærming til planteforedling ut fra ulike perspektiver. Velkommen til Litteraturhuset i Oslo 13. jan!

>

Nytt om plantesortsbeskyttelse

Såfrøindustrien krever monopolrettigheter til sine såfrø gjennom patent eller plantesortsbeskyttelse. Nå lanserers nyhetsbrev og fersk hjemmeside med kritiske analyser og siste nytt om plantesortsbeskyttelse.

>

Nytt frø, nye muligheter

Nylig ble en ny bønnesort av bønder, for bønder lansert i Honduras. Den nye sorten er utviklet i samarbeid mellom bondegrupper, frivillige organisasjoner og forskningsinstitusjoner i et prosjekt støttet av Utviklingsfondet.

>

Så fremtiden på Aschim Mølle

Såfrøaksjonen 2012: Som en del av den internasjonale aksjonen Sowing the Future markerer vi vår motstand mot bruk av genmodifiserte organismer til bruk i mat og fôr. Her har du muligheten til å bli med å så frøene for en fortsatt GMO-fri framtid!

>

Pressemelding: La det gro uten GMO!

Nettverk for GMO-fri mat og fôr mobiliserer til aksjon mot godkjenning av genmodifisert mat på en rekke gårder på Østlandet førstkommende helg. Regjeringen har i fire år utsatt sin beslutning om søknader om godkjenning av genmodifiserte mais og raps – i så fall den aller første genmodifiserte maten i Norge. Det er bred motstand mot disse GMOene, som ingen aktører i Norge har sagt at de ønsker.

>

Så framtida uten GMO!

Såfrøaksjonen 2012: Som en del av den internasjonale aksjonen Sowing the Future markerer vi vår motstand mot bruk av genmodifiserte organismer til bruk i mat og fôr. Her har du muligheten til å bli med å så frøene for en fortsatt GMO-fri framtid!

>

Såfrø – kimen til utvikling

I slutten av februar ble Svalbard Globale frøhvelv offisielt åpnet med brask og bram av regjeringen. Såfrø i en genbank er vel og bra, men det må ikke overskygge den viktigste formen for genressursbevaring, nemlig den som skjer gjennom bønders aktive bruk av såfrø.

>

Frø må lages, ikke bare lagres

Den 26. februar åpnes formelt det globale frøhvelvet på Svalbard. Av alle prominente gjester er uten tvil risbonden Eulogio Sasi (aka Tay Gipo) fra Filippinene den viktigste. Den beste måten å bevare såfrø på er gjennom aktiv bruk og videreutvikling.

>