Utviklingsfondet

Heikki Holmås viser at han tørr å få jord under neglene

- Utviklingsfondet vil gi ros til regjeringen og Heikki Holmås for et godt bistandsbudsjett. I en tid hvor mange land fryser eller reduserer sine utviklingsbudsjetter, viser Norge vei, sier informasjonssjef i Utviklingsfondet, Andrew Kroglund.

>

GMO påvirker hele samfunnet

FN-møtet om biosikkerhet vedtok i dag behovet for videre utredninger om samfunnsmessige konsekvenser av genmodifiserte organismer (GMO). Utviklingsfondet er glad for framskrittet på dette feltet.

>

Gift i maten

Det er en ny type giftbruk som brer om seg i jordbruket. Har Mattilsynet lest boka «Den tause våren»?

>

Nyt Afrika – og Norge!

“Nyt Afrika”-kampanjen splitter miljøene i Norge som arbeider for solidaritet med Afrika. Om kampanjen ikke akkurat har satt i gang høstjakt på norske bønder, så kan deler av budskapet lett oppfattes slik.

>

Vellykket bondetoppmøte

Småbønder og matsikkerhet var i sentrum da den første ordinære kongressen for den Panafrikanske bondeorganisasjonen ble avholdt i Kamerun i slutten av august.

>