Utviklingsfondet

Nytt infomasjonsmateriell om GMO

"God mat trenger ingen genmodifisering" heter brosjyren Nettverk for GMO-fri mat og fôr nylig har laget. Brosjyren er en del av informasjonskampanjen om GMO som er finanisert over jordbruksavtalen.

>

Så fremtiden på Aschim Mølle

Såfrøaksjonen 2012: Som en del av den internasjonale aksjonen Sowing the Future markerer vi vår motstand mot bruk av genmodifiserte organismer til bruk i mat og fôr. Her har du muligheten til å bli med å så frøene for en fortsatt GMO-fri framtid!

>

Pressemelding: La det gro uten GMO!

Nettverk for GMO-fri mat og fôr mobiliserer til aksjon mot godkjenning av genmodifisert mat på en rekke gårder på Østlandet førstkommende helg. Regjeringen har i fire år utsatt sin beslutning om søknader om godkjenning av genmodifiserte mais og raps – i så fall den aller første genmodifiserte maten i Norge. Det er bred motstand mot disse GMOene, som ingen aktører i Norge har sagt at de ønsker.

>

Så framtida uten GMO!

Såfrøaksjonen 2012: Som en del av den internasjonale aksjonen Sowing the Future markerer vi vår motstand mot bruk av genmodifiserte organismer til bruk i mat og fôr. Her har du muligheten til å bli med å så frøene for en fortsatt GMO-fri framtid!

>

Høringsuttalelse om godkjenning for import av GMO

Høringssvar fra Nettverk for GMO-fri mat og fôr: Pioneer Hi-Breed søker nå om godkjenning av mais som er genmodifisert til både å produsere insektgift og tåle to typer sprøytemidler, hvorav det ene forbudt i Norge. I sitt høringssvar konkluderer Nettverk for GMO-fri mat og fôr at Norge bør innføre et generelt forbud mot dyrking og import av alle planter som er genmodifisert til å tåle sprøytemidler som ikke er tillatt brukt i Norge.

>

Dynka i Roundup

På fjerde året vurderer regjeringen om den skal bli den første til å godkjenne genmodifisert mat i Norge. Saken kan beskrives både komplisert og enkelt.

>

Er det valgfritt å følge loven?

Iløpet av kort tid kan genmodifisert mat bli godkjent for første gang i Norge. Spørsmålet om to typer genmodifisert mais og en raps splitter regjeringen. SV og Sp er tydelige i sin motstand, mens Arbeiderpartiet ikke har gjort opp sin endelige mening.

>