Utviklingsfondet

La det gro uten GMO!

Torsdag 6. juni kl. 18:00 arrangeres årets siste såfrøaksjon i Bjørvika i Oslo. Norge er fortsatt et land fritt for genmodifisert mat. Bli med å så frøene for ei fortsatt GMO-fri framtid!

>

Nettverk for GMO-fri mat og fôr styrket

Godt frammøte, aktuelt foredrag og mimring over fjorårets vellykkede informasjonskampanje, ga årets første møte i Nettverk for GMO-fri mat og fôr en god tone, der målet er å fortsatte kampen for en GMO-fri matproduksjon.

>

Genmodifisert laks – en rasktvoksende bløff

Amerikanske myndigheter er kanskje i ferd med å godkjenne genmodifisert (GM) laks fra selskapet AquaBounty. Om laksen blir tillatt, blir dette det aller første genmodifiserte dyret vi kan få på vår middagstallerken.

>

GMO-raps forbys i Norge

Utviklingsfondet har sammen med Nettverk for GMO-fri mat og fôr jobbet lenge for å forby dagens genmodifiserte organismer i Norge, og i dag kom gladmeldingen vi har ventet på! Regjeringen vedtok i statsråd forbud mot raps fra Monsanto som er genmodifisert til å tåle sprøytemidler.

>

GMO påvirker hele samfunnet

FN-møtet om biosikkerhet vedtok i dag behovet for videre utredninger om samfunnsmessige konsekvenser av genmodifiserte organismer (GMO). Utviklingsfondet er glad for framskrittet på dette feltet.

>

Gift i maten

Det er en ny type giftbruk som brer om seg i jordbruket. Har Mattilsynet lest boka «Den tause våren»?

>

Foredragsturné om GMO

Hva er erfaringene med genmodifiserte organismer (GMO) der dette dyrkes, blant annet i USA og Sør-Afrika? Nettverk for GMO-fri mat og fôr arrangerer foredragsturne med internasjonale aktivister den første uka i september.

>