Utviklingsfondet

Julehilsen fra Utviklingsfondet

Kari Helene Partapuoli, ny daglig leder i Utviklingsfondet, var nylig på sitt første prosjektbesøk til Etiopia og Malawi. Det ga sterke inntrykk i førjulstiden. Her kan du lese om hennes opplevelser.

>

Møt morgendagens helt!

Det finnes omkring en halv milliard småbønder i verden og på verdens matdag 16. oktober nomineres verdens småbønder til fremtidens superhelter!

>

COP 17: Noen framskritt i Durban

Delegatene jobbet på spreng for å dra i havn en avtale på årets klimatoppmøte i Durban. 2 dager på overtid, søndag 11. desember var det lengste klimatoppmøte i historien over. Hva ble egentlig resultatet?

>

Jordbruk og klima blir snakkis i Durban

Utviklingsfondet sender en delegasjon på 9 personer til klimatoppmøtet i Durban. – Vi har dessverre ingen tro på noen klimaavtale i Durban, men møtet er likevel viktig, ikke minst for våre partnere i Sør, sier Informasjonssjef i Utviklingsfondet, Andrew P. Kroglund.

>

Enda et klimatoppmøte – og så…

Ministre og rådgivere fra de fleste land i verden, tusenvis av aktivister og profesjonelle lobbyister møtes nå til COP 17 i Sør-Afrika. Men vil det komme noe ut av konferansen – og vil det i så fall være bra?

>

Klimatilpasning

En av de største utfordringene med klimaendringene er at værmønstrene endrer seg og ofte blir mer ustabile. Klimatilpasning handler om å gjøre valg som reduserer de negative konsekvensene av klimaendringene.

>

Puslete satsing på landbruk i statsbudsjettet

Det er svært gledelig at regjeringen legger større vekt på støtte til matsikkerhet, klimarobust landbruk og klimatilpasning i budsjettforslaget for 2012. Likevel uteblir den nødvendige satsingen.

>