Utviklingsfondet

Flom i Nepal

Kraftig regn har ført til flom og jordskred flere steder i Nepal. Flere har mistet livet og tusenvis av mennesker er hjemløse.

>

Garantert gode frø

Frøbanken i Dang i Nepal gir lokalsamfunnet gode frø og økte avlinger. De selger  så mye frø at inntektene dekker alle frøbankens utgifter – og i tillegg er det penger til overs som medlemmene får.

>

Støttekonsert for Nepal

Mandag 11. mai arrangerer Fam Irvoll, Hafsa Maqbul og Parkteatret støttekonsert til inntekt for den jordskjelvrammede befolkningen i Nepal.

>

I gang med redningsarbeidet

Etter jordskjelvet i Nepal er Utviklingsfondets partnere nå i gang med å yte nødhjelp til folk i hardt rammede og relativt utilgjengelige områder.

>

Nepal: stillstand eller bevegelse?

Utviklingsmandag: Da det i 2008 ble gjennomført valg til en grunnlovgivende forsamling i Nepal skulle det markere begynnelsen på et nytt, fredelig, demokratisk Nepal. Drømmen om det nye Nepal lever, men folket venter fremdeles på grunnloven 7 år etter de gikk til valgurnene.

>

Demokrati og utvikling i Nepal

Nepal opplever politisk kaos og har ikke hatt en skikkelig grunnlov på åtte år. Nå er det valgt som ett av 12 fokusland for norsk bistand. På Utviklingsmandag 9. februar diskuterer vi landets utfordringer og Norges rolle.

>

Humla state of mind

Menneskene som bor i Humla, Nepal, er helt avhengige av hjelp utenfra, og har ikke nok mat til å fø familien hele året. Tidligere fredskorpsutveksler Inger Haugsgjerd har produsert en kort dokumentarfilm om utviklingsarbeid i Humla. Lett er det ikke, men endring skjer.

>

Endelig nytt Nepal?

I Nepal er valg til ny grunnlovgivende forsamling nylig gjennomført. En ny grunnlov danner selve fundamentet for et demokratisk styre. For fattige mennesker er et stabilt lokaldemokrati en viktig faktor for å kunne påvirke sitt eget liv og framtid.

>