Utviklingsfondet

Såfrøbank sikrer framtiden

Utviklingsfondet støtter den lokale bondeorganisasjonen i Baisjangar, sentralt i Nepal. De har sett stadig nye plantesorter forsvinne fra lokalsamfunnet.

>

Lyden av rautende kyr

Etter 20 år som flyktninger kom tretti familier tilbake til ingenting. Nå er det synlige tegn på forbedringer.

>

Film: Geniale muligheter


Det har oppstått en feil.

Denne siden fungerer foreløpig ikke.

Vi jobber med å reparere feilen.

Beklager problemene dette medfører.

Skolemat gir resultater

Utviklingsfondets nye skolematprosjekt i Somali-regionen i Etiopia viser gode resultater. Her inkluderes hele verdikjeden fra jord til bord slik at det skapes gode ringvirkninger for hele lokalsamfunnet.

>

Fortsatt store behov i Etiopia

Norad har nylig lansert en evaluering av bistand gitt til Etiopia. Til tross for noen utfordringer viser bistanden til gode resultater, særlig for matsikkerhet.

>

Vacancies

Development Fund's office in Addis Abeba, Ethiopia now has three vacant positions. Application deadline December 31. 2017.

>

Mat, krig og fred

Sårbare stater og matproduksjon: Er det mulig å bygge stat uten mat? I en ny rapport utgitt av Utviklingsfondet skriver Morten Bøås at den norske satsingen på sårbare stater må handle om noe mer enn bekjempelse av terror.

>