Utviklingsfondet

Såfrøbank sikrer framtiden

Utviklingsfondet støtter den lokale bondeorganisasjonen i Baisjangar, sentralt i Nepal. De har sett stadig nye plantesorter forsvinne fra lokalsamfunnet.

>

Lyden av rautende kyr

Etter 20 år som flyktninger kom tretti familier tilbake til ingenting. Nå er det synlige tegn på forbedringer.

>

Film: Geniale muligheter


Det har oppstått en feil.

Denne siden fungerer foreløpig ikke.

Vi jobber med å reparere feilen.

Beklager problemene dette medfører.

Skadedyr spiste avlingene

Når uforutsette hendelser inntreffer er selv de beste planene lite verdt. I Malawi opplevde vi at avlingene ble spist opp av skadedyr, og planene vi hadde lagt kunne ikke lengre gjennomføres.

>

Små tiltak gir store forskjeller

Noen ganger er det ikke så mye som skal til for. Å få tilgang til vann, nye plantesorter og kunnskap om hvordan man dyrker smartere øker matsikkerheten, gir variert kosthold og muligheter for ekstra inntekter.

>

Planlegging ga styrket lokaldemokrati

Kommunestyringen i Nepal preges av dårlig planlegging og korrupsjon. Dette har ført til ineffektiv styring, samt dårlig beredskap når naturkatastrofer slår til.

>

Behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor givere, samarbeidspartnere og andre vi jobber med.

>

Bønder møter bønder

Vi er i gang med et spennende nytt samarbeidsprosjekt sammen med Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag.

>