Utviklingsfondet

Siden mai 2015 har tre regntider sviktet helt eller delvis i Etiopia. Resultatet er en alvorlig tørke og millioner er truet av sult. Foto: Knut Andersen, Utviklingsfondet.

Statssekretær til Etiopia

Det er gledelig at norske myndigheter viser at det tørkerammede Etiopia er en prioritet.

Statssekretær i Utenriksdepartementet Tone Skogen ankommer i dag Etiopia.

Landet opplever nå en alvorlig tørke. Det fryktes at så mange som 15 millioner kan rammes at matmangel i løpet av de kommende månedene. Derfor er det gledelig at norske myndigheter med dette besøket signaliserer at Etiopia er en prioritet, sier daglig leder i Utviklingsfondet Kari Helene Partapuoli.

Etiopia har krevende klimatiske forhold og har vært rammet av tørke mange ganger tidligere. Klimaendringer vil gjøre landet enda mer utsatt for tørke, sviktende avlinger og sult i fremtiden.

Gjennom vårt arbeid har vi erfart at bønder står mye sterkere i tørkeperioder dersom de får litt hjelp til å skaffe vann, bytte til vekster som tåler tørke bedre og dyrke på måter som gir større avlinger i tørre perioder.

- For å forebygge fremtidige kriser burde Norge støtte langsiktige tiltak for å fremme klimasmart landbruk i Etiopia og andre land med krevende dyrkingsforhold, fortsetter Partapuoli.