Utviklingsfondet

Statssekretær mottok rapport

Som et ledd i kampanjen om Superbonden lanserte vi rapporten “Superbonden, morgendagens helt: Bærekraftig landbruk for mennesker og miljø” utenfor Mathallen i Oslo. 

Det ble en vellykket lansering med overrekkelse av rapporten til statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og Matdepartementet.

Rapporten gir en lett, men grundig, innføring i det bærekraftige landbruket. Her møter vi superbønder som alle har lagt til et mer framtidsrettet og bærekraftig landbruk fra både Etiopia, Nicaragua og Norge.

Løfter blikket

- Denne rapporten bidrar til å løfte blikket fra lokal innsats til globale utfordringer vi alle har et ansvar for å løse. Intervju med bønder både i utviklingsland og i Norge om bærekraftig landbruk gir gode innspill til hvordan fremtidens utfordringer knyttet til matsikkerhet kan møtes, sier statssekretæren.     

Mulig å bestille kopi

Hadde du ikke anledning til å komme på onsdag, men ønsker en kopi av rapporten tilsendt? Alle våre publikasjoner kan bestilles her.