Utviklingsfondet

Albert Freeman, Flickr

Sri Lanka - den vonde freden

Utviklingsmandag: Det er fire år siden krigen på Sri Lanka ble avsluttet. Myndighetene møter internasjonal kritikk for hvordan de følger opp det reelle forsoningsarbeidet i de tidligere krigsområdene. Hva skjer på Sri Lanka i dag? Bli med på debatten mandag 10. mars kl. 18:00 på Litteraturhuset i Oslo.

Forsoningsarbeidet skal diskuteres videre  i FNs menneskerettighetsråd senere i mars 2014. Tamiler over hele verden følger nøye med, men hva med det internasjonale samfunnet? Mange er nå bekymret for utviklingen. 

Et velfungerende demokrati trenger en bredde av sivilsamfunnsorganisasjoner og frie medier som bidrar til det offentlige ordskiftet og kritisk debatt om både samfunnsutvikling og politikk. Den srilankiske regjeringen etterforskes for brudd på menneskerettighetene og det demokratiske rommet har de siste årene blitt kraftig innskrenket.

Samtidig med denne negative utviklingen øker landets inntekter, og Sri Lanka klassifiseres nå som et mellominntektsland. Dermed forsvinner bistanden – også fra Norge. Men hvordan står det egentlig på Sri Lanka i dag?

Hvordan driver man menneskerettighetsarbeid i praksis? Og hvilken rolle bør norske myndigheter spille i dette arbeidet på Sri Lanka?

Øystein Tveter er en av meddommerne i tribunalene om Sri Lanka. The Permanent People’s Tribunals (PPT) er en internasjonal og uavhengig tribunal som etterforsker menneskerettighetsbrudd uten statlig innblanding. Han vil først gi oss en kort innledning, før vi går over i paneldebatt.

I panelet:

Øystein Tveter, ekspert i internasjonal jus med lang internasjonal erfaring både gjennom ulike organisasjoner og som ambassadør.

Carolina Maira Johansen, koordinator i FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål) med ansvar for å følge opp SR 1325 i Sri Lanka (SR 1325 er FNs resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet).

Dr. Ilangko Balasingham, aktiv i det tamilske diasporamiljøet i Norge

Ordstyrer: Andrew Kroglund, leder for politikk- og informasjonsavdelingen i Utviklingsfondet. 

Tid og sted: Mandag 10. mars kl. 18:00, Litteraturhuset i Oslo (Kjelleren). 

Meld deg gjerne på Facebook-eventet her!