Utviklingsfondet

Soya: Norsk landbruk og oppdrettsnæring er avhengige av soyabønner fra Brasil. Hvordan kan vi få en mer bærekraftig matproduksjon? Det spørsmålet stiller Spire i sin kampanje Soyalandet.

Soya eller norske ressurser?

Utviklingsmandag: Politikerne har mål om å øke norsk matproduksjon på norske ressurser, men i realiteten blir Norge stadig mindre selvforsynt med mat. Vi tar debatten og leter etter politiske løsninger.

Regjeringen har ingen plan for matvareberedskapen i Norge. Våre korn- og beiteressurser går ut av produksjon mens strømmen av importert soya og andre varer blir større. Hvor lenge skal vi stole på at resten av verden skal produsere maten vår?

Landbruket går i en retning hvor vi ikke kan møte framtidens utfordringer hva gjelder klimaendringer, ekstremvær, økt konfliktnivå eller økt befolkning. Hvordan sikre bærekraftig matproduksjon og sikre et levedyktig landbruk over hele landet?

Tid og sted: 
Mandag 9. mars kl. 1700-18:30
Litteraturhuset i Oslo, Kjelleren

I panelet:
Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag
Knut Falk Qvigstad, Miljøpartiet De Grønne
Erling Laugsand, leder i Senterungdommen
Svenn Arne Lie, statsviter og rådgiver i For Velferdsstaten

Ordstyrer: Andrew Kroglund.


Dette møtet er et ledd i Spires kampanje «Soyalandet» om norsk landbruk og oppdrettsnæringens avhengighet av importert soyaprotein fra Brasil. En rapport basert på Spires feltarbeid både i Norge og Brasil lanseres i slutten av februar, og vil også være tilgjengelig på møtet.Gratis. Enkel servering. Åpent for alle.

Arrangør: Utviklingsfondet og Spire, Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon