Utviklingsfondet

Bartoka og Worke lever av skogen og har fått glede av Utviklingsfondets prosjekt. I årene frem til 2020 vil flere skogboere få en bedre hverdag.

Skogprosjekt i Etiopia får fornyet støtte

Gode nyheter for fattige lokalsamfunn og Etiopias skoger. Utviklingsfondet er en av 39 organisasjoner som har fått innvilget støtte fra Norges klima- og skoginitiativ. Nå kan arbeidet med å sikre livsgrunnlaget til tusenvis av mennesker fortsette.

Tidligere denne uken annonserte direktorater for utviklingssamarbeid, Norad, de nye bevilgningene fra regjeringens klima- og skoginitiativ.  Det hadde kommet inn over 500 søknader fra organisasjoner over hele verden. Av disse har nå 39 organisasjoner fått tilbud om støtte. Utviklingsfondet er en av dem.

- Vi fikk inn en rekke gode søknader og jeg er fornøyd med å kunne videreføre støtten til sivilsamfunnet som arbeider for å redusere utslipp fra avskoging i utviklingsland frem til 2020, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft til Norad.

Gjennom deltakende skogforvaltning sikrer vi skogfolks rettigheter, utvikler alternative inntektskilder for lokalsamfunnene og reduserer avskoging. Det er viktig for både mennesker og klimaet. Så langt har vi sikret bevaring av 223,410 hektar skog i Etiopias nest største skogområde, og flere lokalsamfunn har fått kollektiv eiendomsrett over skogområdet de forvalter.

Vi i Utviklingsfondet er veldig glade for at vi nå får mulighet til å fortsette dette arbeidet.

Les mer om Utviklingsfondets skogprosjekt i Etiopia.