Utviklingsfondet

Utviklingsfondet søker ny daglig leder

Vi søker deg som med engasjement og kompetanse vil utvikle organisasjonen videre, og som har høye ambisjoner om å skape resultater for våre målgrupper. Stillingen er ledig fra august 2018.

Utviklingsfondet støtter fattige mennesker i utviklingsland i deres kamp for en bedre hverdag. Sammen med våre lokale partnere når vi hvert år en halv million mennesker i Afrika, Asia og Mellom-Amerika. Vi bidrar til at fattige mennesker får nok og sunn mat, bedre økonomi, blir bedre rustet til å møte klimaendringer og får økt makt og innflytelse over egne liv.

Utviklingsfondet har skapt et solid fundament for videre utvikling gjennom de siste års prioritering av organisasjonsutvikling, nettverksarbeid, påvirkningsarbeid og bedret finansiering. Vår daglige leder er tilsatt som generalsekretær i Plan Norge, og vi søker nå hennes etterfølger.

Vi søker deg som med engasjement og kompetanse vil utvikle organisasjonen videre sammen med styret, ansatte og partnere. Har du høye ambisjoner om å skape resultater for våre målgrupper, kan du være den vi leter etter. Stillingen er ledig fra august i år.

Stillingens viktigste arbeidsoppgaver vil være å:

  • Utvikle og gjennomføre vår strategi
  • Profilere og synliggjøre Utviklingsfondet og våre arbeidsfelt
  • Sikre stabil finansiering og god prosjekt-, økonomi- og risikostyring
  • Utvikle organisasjonen og lede høyt kvalifiserte medarbeidere på hovedkontoret i Oslo og kontorene i Etiopia og Malawi
  • Legge til rette for styrets arbeid

Som vår nye daglige leder bør du ha erfaring fra internasjonalt arbeid. Du må ha stor evne til å engasjere støttespillere, partnere, ansatte og frivillige til innsats for vårt formål, og kommunisere godt både utad og internt i organisasjonen.

Daglig leder må ha kunnskap og forståelse for bistands- og utviklingsspørsmål og identifisere seg med Utviklingsfondets visjon og verdier. Du må forstå politiske prosesser og bidra til fortsatt økt tilslutning og støtte til organisasjonen.

Stillingen forutsetter gode lederegenskaper og dokumentert ledererfaring med evne til å utvikle organisasjonen og sikre god administrativ drift. Daglig leder må håndtere risiko og usikkerhet, sikre finansiering og god økonomistyring, delegere arbeidsoppgaver, legge til rette for samarbeid samt god informasjon og kommunikasjon i hele organisasjonen.

Stillingen er et åremål på fem år med muligheter for forlengelse. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Lønn etter avtale.

Søknad med CV sendes innen 13. mai 2018 til anne-ma@utviklingsfondet.no Merk søknaden: ”Søknad daglig leder”. For spørsmål om stillingen, kontakt styreleder Arne Bardalen på telefon 480 67 328.