Utviklingsfondet

Norge må si nei til patentbonus

- Å dele ut bonus til ansatte som behandler patenter er som å gi en fotballdommer betalt etter hvor mange mål han dømmer.

I midten av desember møter Norge og de andre medlemmene i den europeiske patentorganisasjonen (EPO). På sakslista ligger forslag om å dele ut bonus til alle ansatte fordi EPO gikk med nærmere 90 millioner euro i overskudd i 2011.

- Å dele ut bonus til ansatte er som å gi en fotballdommer betalt etter hvor mange mål han dømmer. De ansatte i EPO skal kritisk vurdere om alle patentkrav de får holder mål eller ei, helt uavhengig av om egen lommebok blir tykkere dersom patentet innvilges, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet.

I dag har Utviklingsfondet sammen med Naturvernforbundet, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Spire – Utviklingsfondets Ungdom, Norges Bondelag og Nei til EU sendt brev til næringsminister Trond Giske. Det er folk fra hans departement og Patentstyret som representerer Norge på møtet i desember. Les hele brevet her (pdf).

En rekke land, inkludert Tyskland, Storbritannia og Nederland, er i mot bonusutdelingen.

Utviklingsfondet er i mot patent på planter, dyr, foredling og avl fordi dette setter kjepper i hjulene for videre planteforedling og dyreavl som er så viktig for matsikkerhet. Patenter øker også de multinasjonale selskapenes kontroll over matkjeden.

I Norge ble det lov med patent på planter og dyr for første gang da vi implementerte EUs patentdirektiv i 2004. Justisdepartementet evaluerer nå erfaringen med dette. Utviklingsfondet mener det er klare negative konsekvenser av at det er mulig å patentere planter og dyr. Dette gjorde vi klart ovenfor regjeringen i en høringsuttalse i september 2012.

Norge ble medlem av den europeiske patentorganisasjonen siden 2008.