Utviklingsfondet

På bildet: Trond Gjessing (Birøkterlaget), Helene Austvoll (Oikos), Aina Bartmann (Landbrukssamvirket), Knut Lutnæs (Coop), Ole Jacob Christensen (Norsk Bonde- og småbrukarlag), Ingrid Melkild (Norges Bondelag), Sidsel Børresen (Naturvernforbundet), Idun B. Leinaas (Biologisk-dynamisk forening), Mari Gjengedal (Spire), Kurt Oddekalv (Norges Miljøvernforbund), Teshome H. Mulesa (Utviklingsfondet), Siri O. Kvalø (Utviklingsfondet), Bell Batta Torheim (Utviklingsfondet, Kathrine Kleveland (NBK)

Nettverk for GMO-fri mat og fôr styrket

Godt frammøte, aktuelt foredrag og mimring over fjorårets vellykkede informasjonskampanje, ga årets første møte i Nettverk for GMO-fri mat og fôr en god tone, der målet er å fortsatte kampen for en GMO-fri matproduksjon.

11 av 18 organisasjoner var tilstede på møtet 15. januar. Kurt Oddekalv fra Norges Miljøvernforbund deltok for første gang. Nettopp bredden i Nettverk for GMO-fri mat og fôr gir styrke. Vi representerer miljø-, solidaritets- og landbruksorganisasjoner.
Kathrine Kleveland åpnet møtet med å lese Sidsels Mørks prolog til offentliggjøringen av Brundtlandkommisjonen i 1987.

Thomas Bøhn, seniorforsker ved Genøk, nasjon alt senter for biosikkerhet i Tromsø holdt foredraget  «Seralinistudien og den etterfølgende debatten – hvordan forstå biosikkerhet knyttet til GM planter?» Det var svært interessant å få detaljkunnskap over Seralinis urovekkende indikasjoner på hvordan GMO-mais kan påvirke helsen til forsøksdyr. - De vanlige kravene om 90 dagers studier er ikke tilstrekkelig til å avdekke mange helseproblem, derfor bør testsystemene endres slik at de fanger opp effekten av kronisk langtidseksponering, sa Bøhn.

Prosjektleder Bell Batta Torheim oppsummerte de viktigste tiltakene i Informasjonkampanjen om GMO. Hun fortalte om infomateriell, t-skjortekampanje, foredragsturne m.m. Flere foredrag er allerede avtalt for 2013.

Nettverket vil også i år arrangere såfrøaksjoner under mottoet "La det gro uten GMO!".  Alle som vil oppfordres til å delta og til å spre info i sine organisasjoners lokale nettverk - det blir trolig en vakker dag i mai samt GMO-aktivitet på noen gårder under "Åpen økologisk gård" i regi av Oikos og Biodynamisk forening 31.august/1.september.

Status for GMO i Norge med kort diskusjon om noen utfordringer ble tatt opp. Flott med regjeringens nei til GMO-raps i desember i fjor. GMO-fisk et skritt nærmere mulig godkjenning i USA, men samlet norsk oppdrettsnæring er kritisk. Utviklingsfondet lanserer snart en rapport om GMO-fisk.

De ettertraktede t-skjortene med påtrykk "Jeg elsker genteknologiloven" ble delt ut til alle organisasjonene som var der.
 

 

Saken ble opprinnelig publisert på Bygdekvinnelagets nettsider

Emneord: gmo